Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

Aktivnosti

Ključne aktivnosti LEX-a planirane za prve dve godine postojanja mogu se podeliti u četiri grupe koje podjednako doprinose postizanju pomenutih ciljeva:

 1. Dizajniranje modela zakona i zakonskih paketa i pravnih rešenja za sve ključne segmente političkog, socijalnog i ekonomskog života u društvu, u skladu sa evropskim i univerzalnim standardima

 2. Obezbedjivanje neophodnog alternativnog obrazovanja za političke, socijalne i ekonomske promene, izgradnju demokratskog društva, vladavinu prava, reforme u vladi i javnoj administraciji itd.,

 3. Obaveštavanje javnosti o širokom polju delovanja LEX-a u cilju promovisanja ideje stvaranja modernog civilnog društva. Ovaj segment uključuje:

  • Aktivnu komunikaciju sa javnošću i medijima;

  • Sirenje informacija unutar LEX-a i unutar zajednice NVO u Srbiji, kako štampanim tako i elektronskim putem;

  • Sveobuhvatna izdavačka delatnost usmerena prvenstveno na obezbedjivanje besplatnog i lakog pristupa predlozima zakona i aktuelnim komentarima

 4. Multidisciplinarna ekspertska podrška i pomoć drugim NVO, omladinskim organizacijama i političkim partijama.

U okviru ovog segmenta LEX obezbedjuje ekspertsku podršku pokretu Otpor: sudije pružaju pravnu podršku, psiholozi i sociolozi LEX-a (aktivisti Otpor-a) pripremaju aktiviste Otpor-a za savladavanje specijalnih situacija, itd.

Očekivani rezultati

Uz opisane aktivnosti LEX očekuje da:

 1. Ponudi relevantne predloge paketa zakona i sistemskih rešenja, koji će biti predstavljeni svim demokratskim i promenama okrenutim snagama u Srbiji, i obezbedi platformu za neophodne političke promene. Ovo će biti ostvareno u saradnji sa ostalim NVO i ekspertima političkih partija;

 2. Doprinese promovisanju i razvoju aktivnosti civilnog društva u ovom polju i tako promoviše novi kulturni model, usmeren ka operativnim i/ili paralelnim javnim reformama zakonodavstva kao i aktivnostima civilnog društva u procesu pravljenja nacrta zakonodavnih reformi i lobiranju za ovakve reforme;

 3. Uvede nove mehanizme civilnog društva koji će se zasnivati na kontroli zakonodavnih aktivnosti;

 4. Doprinese, zajedno sa drugim grupama civilnog društva, uvodjenju modela zajedničkog organizovanja akcija. Takav model je dokazao da je od najvećeg značaja u postojećem društveno - političkom okruženju u Srbiji.

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije