Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

Planirani projekti

na vrh strane
Legislativa
 1. USKLADJIVANJE SISTEMA SUDSKE ZAŠTITE USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI GRADJANSKIH SLOBODA I PRAVA SA EVROPSKIM PRAVNIM STANDARDIMA
  Slobodan Vučetić
 2. NOVO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U SR JUGOSLAVIJI
  Prof. Dr Bora Čejović
 3. USKLADJIVANJE JUGOSLOVENSKOG GRADJANSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE
  mr Leposava Karamarković
 4. USKLADJIVANJE JUGOSLOVENSKOG KRIVIČNOG PROCESNOG ZAKONODAVSTVA SA SAVREMENIM MEDJUNARODNIM KRIVIČNO PROCESNIM PRAVNIM STANDARDIMA
  Prof. dr Momčilo Grubač
 5. USKLADJIVANJE JUGOSLOVENSKOG PREKRŠAJNOG PRAVA SA SAVREMENIM MEDJUNARODNIM KAZNENO PRAVNIM STANDARDIMA
  Prof. dr Momčilo Grubač i Prof. dr Stanko Pihler
 6. MODEL ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
  Jelisaveta Vasilić
 7. ZAKONI O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA – ODNOS PREMA USTAVU I MEDJUNARODNO PRAVNIM STANDARDIMA
  Prof. dr Stanko Pihler
 8. ODNOS JAVNE UPRAVE I GRADJANA SA PROCESNO PRAVNOG STANOVIŠTA
  Prof. dr Zoran Tomić
 9. ZAKON O BEZBEDNOSNOJ SLUŽBI
  Božo Prelević
 10. MODEL ZAKONA O SUDOVIMA I IZRADA SUDIJSKOG KODEKSA
  Prof. dr Vesna Rakic Vodinelic
na vrh strane
Izgradnja civilnog društva
 1. CENTAR ZA PROUČAVANJE I ISTRAŽIVANJE KORUPCIJE
  Božo Prelević
 2. RAZVOJ LOKALNIH UDRUŽENJA
  dr Gordana Matković
 3. STRUČNA PODRŠKA POLITIČKIM STRANKAMA, NVO ZAJEDNICI I OMLADINSKIM POKRETIMA
  Božo Prelević
 4. PROMENE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU – PIPREME ZA SAVREMENO RAZUMEVANJE DRUŠTVA
  Prof. dr Jelena Djordjević
 5. IZDAVAČKA DELATNOST
  Milanka Šaponja
 6. ADVOKATSKA POMOĆ GRAĐANIMA
  Božo Prelević
 7. PRIPREMA DIPLOMIRANIH PRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
  Leposava Karamarkovic
na vrh strane
Ekonomski projekti
 1. USAVRŠAVANJE MODELA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆIMA
  Prof. dr Goran Pitić
 2. TRŽIŠTE RADA – POLITIKA, INSTITUCIJE, PRAVNI OKVIR
  dr Gordana Matković
 3. USKLADJIVANJE SRPSKOG PORESKOG SISTEMA SA CILJEM DA SE PROMOVIŠU MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
  mr Brankica Gagić
 4. KURS IZ EKONOMIJE ZA NOVINARE
  Prof. dr Goran Pitić i Zoran Jeličić
na vrh strane
Ekološki projekti
 1. NACIONALNA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE
  Prof. dr Miroslav Kopečni
 2. PROJEKAT KATALOGA POTENCIJALNO OPASNOG OTAPADA U JUGOISTOČNOJ EVROPI
  Prof. dr Miroslav Kopečni
 3. DUNAV – EVROPSKA REKA SARADNJE – EKOLOŠKI ASPEKTI
  Prof. dr Miroslav Kopečni
 4. STANDARD ISO 14000 – UPOZNAVANJE I PRIMENA
  Prof. dr Miroslav Kopečni
Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije