Preskoči navigaciju, idi direktno na sadržaj...

Liga eksperata - LEX
Beograd, Topličin venac 11,
Srbija i Crna Gora

tel: +381 11 3034280, 3034281;
tel/fax: +381 11 3282975;
e-mail: office@lex.org.rs
Srpski English
 

CURRICULUM VITAE

Ime i prezime: Božo Prelević
Datum rođenja: 26. avgust 1959.
Mesto rođenja: Beograd, Jugoslavija
Kontakt: +381-11-32 82 975,
lex@yubc.net

OBRAZOVANJE:

• Kursevi o Standardima Evropske Unije u Budimpešti i o Regulativi Evropskog Suda za ljudska prava u Strazburu
• 1991. - Pravosudni ispit
• 1986. - Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu

PROFESIONALNA KARIJERA:

• Advokat u velikim krivičnim postupcima (ubistvo Zorana Đinđića, Premijera Srbije i drugi)
• 2004. – Predsednik Državne komisije ustanovljene od strane Vrhovnog Saveta Odbrane Srbije i Crne Gore za ispitivanje okolnosti pogibije vojnika u kasarni Topčider
• 2002. – Instruktor Evropskog Saveta za implementaciju Konvencije Ljudskih Prava – obuka sudija i tužilaca
• 2002. – Savetnik Ministra Unutrašnjih Poslova Republike Srbije za međunarodnu saradnju i reformu policije (podneo ostavku 5. oktobra 2002.)
• 2000. – 2001. - Član odbora Skupštine Srbije
• Šef 3. stuba za pravosuđe, vojsku, policiju i ljudska prava u Koordinacijonom telu za Južnu Srbiju, Savezne i Republičke Vlade, i inicijator postavljanja multietničke policije u regionu
• 5. oktobar 2000. – Ministar Unutrašnjih poslova posle pada Miloševića
• 2. oktobar 2000. – Advokat i pokretač prvog krivičnog postupka protiv Predsednika Slobodana Miloševića
• 21. decembar 1999. - Protivzakonito i protivustavno razrešenen dužnosti zbog aktivnog članstva u Društvu sudija Srbije
• Mart 1996. – Oktobar 1997. - sudija u V opštinskom sudu u Beogradu i u Opštinskom sudu u Vučitrnu, Kosovo
• 1994. – 2000. - Sudija V Opštinskog suda u Beogradu • Od 1989. - zaposlen u V Opštinskom sudu u Beogradu
• 1979. - 1983. – Novinar na Radiju Studio B.

SADAŠNJE ZAPOSLENJE:

• Izvršni director nevladine organizacije LIGA EKSPERATA – LEX i Koordinator projekta o reformi zakona o detektivskoj, zaštitnoj i samozaštitnoj delatnosti
• Vlasnik advokatske kancelarije u Beogradu

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI:

• Novembar-Decembar 2004. - Predsednik Komisije za ispitivanje okolnosti pogibije vojnika u kasarni Topčider;
• Osnivač nevladine organizacije Liga eksperata – LEX;
• Član odbora Jugoslovenskog udruženja za sudsku psihopatologiju i sudsku medicinu;
• Član Etičkog Komiteta VMA
• Član izvršnog odbora Beogradskog udruženja pravnika;
• Predavač Beogradske otvorene škole BOŠ - alternativne obrazovne institucije
• Od 1997. - jedan od osnivača Društva sudija Srbije, njihov portparol i član Izvršnog odbora;
• Od 1997. - Predsednik Gradskog odbora za maloletničku delikvenciju, alkoholizam i narkomaniju;

KONFERENCIJE:

• 2001. - Jedan od organizatora i uvodničar konferencije “Sprečavanje krijumčarenja malog i srednjeg naoružanja”, Beograd
• Juli 2002. – Predstavnik SR Jugoslavije na Konferenciji UN “Sprečavanje krijumčarenja malog i srednjeg naoružanja”, New York
• Ekspert OEBS-a za edukaciju članova Saveznog i Republičkog Parlamenta (kontrola policije i službi bezbednosti)
• 1999. – 2000. - Uvodničar i učesnik više panela o Nezavisnosti Suda i korupciji – Beograd, Kikinda, Niš, Beograd
• 1999. - Uvodničar i učesnik okruglog stola “Uticaj politike na mentalno zdravlje”, Beograd - Uvodničar i učesnik okruglog stola “Zašto ne posle 24 sati?” Beograd
• 1998. - Uvodničar i učesnik okruglog stola “Ima li korupcije u sudovima?” - Uvodničar i učesnik okruglog stola “Mladi i njihova perspektiva”
• 1998. - Učesnik simpozijuma o Haškom tribunalu, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo
• Učesnik u nekoliko desetina profesionalnih i ekspertskih radnih grupa u Jugoslaviji i inostranstvu
• Učesnik u nekoliko desetina sastanaka protiv autokratskog sistema Predsednika Miloševića, zbog čega je i razrešen dužnosti sa još dvoje Sudija iz Ustavnog i Vrhovnog Suda

STRANI JEZIK:

Engleski

OBJAVLJENI RADOVI:

• Intervjui i članci u sledećim novinama: La Croix, Le Monde, The Washington Post, BBC, Le Figaro, Observateur, Nasa Borba, Blic News, Blic, Danas, Duga, Glas i drugi
• 2000. – Autor knjige “Ekstremizam” o kopnenoj zoni bezbednosti
• Ko-autor modela zakona o Službama Bezbednosti
• Ko-autor modela zakona o Policiji
• 1997. - Ko-autor knjige “Ljudska prava u sudskoj praksi” (Beogradski centar za ljudska prava)

VANPROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

Septembar 2000. - Izložba fotografija

Copyright © 2004 Lex.org.rs. Sva prava zadržana.     | Pravne informacije